Постављено је 6 (шест) клупа за седење у оквиру уређења спољашњости спомен капеле у Матхаузену.