Oд стране Савезне комисије за некретнине, 9. септембра 2015. добијена је дозвола да се на војном гробљу Маутхаузен изгради православна спомен-капела. За ову намену Савезна комисија је издвојила грађевинско земљиште величине 30м², које је узето у закуп на 99 година (уз могућност продужења уговора), за шта је Председништво Реп. Српске у Аустрији издвојило 5.000€. Ово је земљиште од стране Председништва Реп. Српске поклоњено Српској православној цркви, а затим је 10. децембра 2015. године добијена грађевинска дозвола од стране општине Маутхаузен. Јануара 2016. године савезна комисија за заштиту споменика наложила је археолошка истраживања на месту градње спомен-капеле. Ова истраживања су спроведена у сарадњи са арехолошком компанијом „АРДИГ“ из Санкт Пелтена и за ова истраживања издвојено је 8.259€.